Šiame formate skaičiai ekrane atvaizduojami dešimtainėje sistemoje panaudojant 10 skč.Bet kokie galiniai nuliai pasinaikina.Jei rezultatas perdaug didelis ,kad butu galima skaičiuoti daugiau kaip 10 skaičių ,automatiškai ekranas persijungia į “Mokslinį” formatą. EKRANO FORMATAS’’FIKSUOTAS TAŠKAS’’ Fiksuotas taškas,”Mokslinis”ir “Inžinerinis skaičių vaizdavimui ekrane naudojamas fiksuotas dešimtainės trupmenos skč. Jei įsiveda keletas skilčių dešimtainės trupmenos, tai skaičius bus suapvalintas iki sekančios skilties. Pvz. Nustatykite ekraną dviejoms skiltims dešimtainės trupmenos, po to įvedame 3,256 žingsnis :1:Paspauskite[ 2 ndF][TAB]2 DEG 0,00 žingsnis :2:Ivęskite 3,256[=] DEG 3.2 ir atvirksciai žingsnis:1:Paspauskite [2ndF][TAB]4 DEG 0,0000 žingsnis:2:Paspauskite 4,23[= ] DEG 4,2300 EKRANO FORMATAS “MOKSLINIS’’ Moksliniame formate skaičius 891500 gali buti parodytas kaip 8,915x10 kur 8,915vadinasi mantisa ,o skaičius 5 laipsnis skaičiaus 10- Pvz:7132x125 vaizduojamas moksliniame formate sekančia tvarka žingsnis:1:ivęskite 7132[x]125[=] DEG 891500 žingsnis :2: ivęskite [F E] DEG EKRANO FORMATAS” INŽINERINIS’’ Šis formatas naudojamas inžineriniams skaičiavimams atlikti .Vienetas skaičiu padidintas 10 karto,kaip pav.15 V i 15000mV.Jis skaičiuojamas panašiai kaip Moksliniame formate. Pvz: žingsnis:1;Ivęskite 15 DEG 15. žingsnis:2:Du kartus nuspauskite [ENG] DEG 15000. KLAIDŲ TAISYMAS Jeigu jus padarėte klaidą ,tai nuspauskite [CE] kad panaikinti paskutini įrašą,po to ivęskite skaičius dar kartą. 

graviravimas lazeriu

CE/C Paskutinio skaičiaus nuėmimo klavišas, SHIFT2ndF Antrosios funkcijos išrinkimo klavišas, ON/C Kalkuliatoriaus įjungimo ir duomenų iš displėjaus ištrinimo klavišas, [MR] Atminties funkcijos iškvietimo klavišas, [+/-] Ženklo pakeitimo klavišas, [XM]Veiksmų esančių displėjuje įrašymo klavišas. Anksčiau vesti duomenys atmintyje išsitrina. [M+] Suminio rezultato įvedimo į atmintį klavišas. [SHIFT]Kaxk Konstantų įrašymo į atmintį klavišas, [SHIFT] šio simbolio įvedimo klavišas, [SHIFT], kampų laipsniuose pervedimas į dešimtainę trupmeną, [SHIFT FIX kablelio vietos nustatymo klavišas,