Tūrio matavimo vienetai, 1 m3= 1000 dm3= 1000000 cm3, 1 litras (l)= 1 dm3, 1 mililitras (ml)= 1 cm3, 1 hektolitras (hl)= 10 dekalitrų (dl)= 100,, dm3 1 kub. colis (cu. inch)= 16,39 cm3, 1 kub. pėda (cu. foot)= 1728 kub. colių= 0,0283 m3, 1 kub. jardas (cu. yard)= 27 kub. pėdos=0,765 m3, 1 kub. kordas (cu. cord)= 128 kub. pėdos= 3,622 m3, 1 registrinė laivo talpos tona (RT)= 100 kub. pėdų= 2,832 m3, 1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce)= 0,028 l, 1 anglų pinta ( british pint)= 20 anglų skysčio uncijų= 0,57 l, 1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos= 1,2 JAV kvortos= 1,14 l, 1 anglų galonas (british gallon)= 4 anglų kvortos= 1,2 JAV galono= 4,55 l, 1 JAV skysčio uncija (US liquid ounce)= 0,029 l, 1 JAV pinta (US pint)= 16 JAV uncijų= 0,83 anglų kvortos= 0,946 l, 1 JAV galonas (US gallon)= 4 JAV kvortos= 0,83 anglų galono= 3,79 l, 1 anglų barelis= 163,5 l, 1 JAV barelis= 158,987 l. Svorio matavimo vienetai, 1 tona (t)= 1000 kilogramų (kg) , 1 centneris (cnt)= 100 kg, 1 kg= 1000 gramų (g), 1 g= 1000 miligramų (mg), 1 granas (grain)= 64,8 mg, 1 dramas (dram)= 27,34 grano= 1,77 g, 1 uncija (ounce)= 16 dramų= 437,5 grano= 28,35 g, 1 svaras (pound)= 16 uncijų= 256 dramai= 453,6 g, 1 didysis anglų centneris (Britih/long/hundredweight)= 112 svarų= 50,8 kg, 1 mažasis JAV centneris (US/short/hundredweight)=100 svarų= 45,36 kg, 1 didžioji anglų tona (british/long/tona)= 20 didžiųjų anglų centnerių= 1,016 t, 1 mažoji JAV tona (US/short/tona)= 20 mažųjų JAV centnerių= 0,907 t, 1 trojietiška farmacijos ir juvelyrinė uncija= 480 granų= 31,1 g, 1 trojietiškas farmacinis svaras= 12 uncijų= 373,27 g. Laiko matavimo vienetai, 1min = 60s, 1h = 60 min, 1 para = 24h = 1440 min, 1 mėnuo =28-31 paros, 1 savaitė = 7 dienos, 1 metai = 365-366 dienos, 1 amžius = 100 metų

graviravimas lazeriu

VAT Calculator 2 - (JavaScript)
Total Cost
Goods Value Incl. VAT
Delivery Charge Incl. VAT
VAT Rate
     
Total VAT
VAT on Goods
VAT on Delivery

 
Total Net Cost of Order
Net Value of Goods
Net Value of Delivery