Tūrio matavimo vienetai, 1 m3= 1000 dm3= 1000000 cm3, 1 litras (l)= 1 dm3, 1 mililitras (ml)= 1 cm3, 1 hektolitras (hl)= 10 dekalitrų (dl)= 100,, dm3 1 kub. colis (cu. inch)= 16,39 cm3, 1 kub. pėda (cu. foot)= 1728 kub. colių= 0,0283 m3, 1 kub. jardas (cu. yard)= 27 kub. pėdos=0,765 m3, 1 kub. kordas (cu. cord)= 128 kub. pėdos= 3,622 m3, 1 registrinė laivo talpos tona (RT)= 100 kub. pėdų= 2,832 m3, 1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce)= 0,028 l, 1 anglų pinta ( british pint)= 20 anglų skysčio uncijų= 0,57 l, 1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos= 1,2 JAV kvortos= 1,14 l, 1 anglų galonas (british gallon)= 4 anglų kvortos= 1,2 JAV galono= 4,55 l, 1 JAV skysčio uncija (US liquid ounce)= 0,029 l, 1 JAV pinta (US pint)= 16 JAV uncijų= 0,83 anglų kvortos= 0,946 l, 1 JAV galonas (US gallon)= 4 JAV kvortos= 0,83 anglų galono= 3,79 l, 1 anglų barelis= 163,5 l, 1 JAV barelis= 158,987 l. Svorio matavimo vienetai, 1 tona (t)= 1000 kilogramų (kg) , 1 centneris (cnt)= 100 kg, 1 kg= 1000 gramų (g), 1 g= 1000 miligramų (mg), 1 granas (grain)= 64,8 mg, 1 dramas (dram)= 27,34 grano= 1,77 g, 1 uncija (ounce)= 16 dramų= 437,5 grano= 28,35 g, 1 svaras (pound)= 16 uncijų= 256 dramai= 453,6 g, 1 didysis anglų centneris (Britih/long/hundredweight)= 112 svarų= 50,8 kg, 1 mažasis JAV centneris (US/short/hundredweight)=100 svarų= 45,36 kg, 1 didžioji anglų tona (british/long/tona)= 20 didžiųjų anglų centnerių= 1,016 t, 1 mažoji JAV tona (US/short/tona)= 20 mažųjų JAV centnerių= 0,907 t, 1 trojietiška farmacijos ir juvelyrinė uncija= 480 granų= 31,1 g, 1 trojietiškas farmacinis svaras= 12 uncijų= 373,27 g. Laiko matavimo vienetai, 1min = 60s, 1h = 60 min, 1 para = 24h = 1440 min, 1 mėnuo =28-31 paros, 1 savaitė = 7 dienos, 1 metai = 365-366 dienos, 1 amžius = 100 metų
modico akcija tusinukas dovanu

Matavimo vienetų skaičiuoklėIlgio matavimo vienetai, 1 cm = 10 mm, 1 dm = 10 cm, 1 m = 100 cm, 1 km = 1000 m, 1 av (astronominis vienetas) = 149 597 870 km , 1 jūrmylė = 10 kabeltovų = 6080 pėdų = 1 853,2 m, 1 ml (mylia) = 1760 jardų = 1 609 m , 1 yd (jardas) = 3 pėdas = 36 coliai = 0,9144 m 1' (1 ft; pėda) = 12 colių = 0,3048 m, 1" (1 in; colis) = 0,0254 m , 1 šm (šviesmetis) = 9460000000000 km = 0,3066 pc = 63240 av , 1 pc (parsekas) = 30850000000000 km = 3,2616 šm = 206 264,8 av , 1 geografinė mylia= 7420 m

PASIRINKITE
Ploto matavimo vienetai, 1 kv. kilometras (km2)= 100 hektarų (ha)= 10000 arų (a), 1 a= 100 m2, 1 m2= 100 dm2= 10000 cm2, 1 dm2= 100, cm2= 10000 mm2, 1 kv. Colis (square inch)= 6,45 cm2, 1 kv. pėda (square foot)= 144 kv. coliai= 0,093 m2, 1 kv. jardas (square yard)= 9 kv., pėdos= 1296 kv. coliai= 0,836 m2, 1 kv. akras (square acres)= 4840 kv. jardų= 43560 kv. pėdų= 4046,8 m2, 1 kv. mylia (square miles)= 640,, akrų= 258,99 ha, 1 ha = 10000 m2, 1 a = 100 m2. Tūrio matavimo vienetai, 1 m3= 1000 dm3= 1000000 cm3, 1 litras (l)= 1 dm3, 1 mililitras (ml)= 1 cm3, 1 hektolitras (hl)= 10 dekalitrų (dl)= 100,, dm3 1 kub. colis (cu. inch)= 16,39 cm3, 1 kub. pėda (cu. foot)= 1728 kub. colių= 0,0283 m3, 1 kub. jardas (cu. yard)= 27 kub. pėdos=0,765 m3, 1 kub. kordas (cu. cord)= 128 kub. pėdos= 3,622 m3, 1 registrinė laivo talpos tona (RT)= 100 kub. pėdų= 2,832 m3, 1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce)= 0,028 l, 1 anglų pinta ( british pint)= 20 anglų skysčio uncijų= 0,57 l, 1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos. Tūrio matavimo vienetai, 1 m3= 1000 dm3= 1000000 cm3, 1 litras (l)= 1 dm3, 1 mililitras (ml)= 1 cm3, 1 hektolitras (hl)= 10 dekalitrų (dl)= 100,, dm3 1 kub. colis (cu. inch)= 16,39 cm3, 1 kub. pėda (cu. foot)= 1728 kub. colių= 0,0283 m3, 1 kub. jardas (cu. yard)= 27 kub. pėdos=0,765 m3, 1 kub. kordas (cu. cord)= 128 kub. pėdos= 3,622 m3, 1 registrinė laivo talpos tona (RT)= 100 kub. pėdų= 2,832 m3, 1 anglų skysčio uncija (british liquid ounce)= 0,028 l, 1 anglų pinta ( british pint)= 20 anglų skysčio uncijų= 0,57 l, 1 anglų kvorta (british quart)= 2 anglų pintos= 1,2 JAV kvortos= 1,14 l, 1 anglų galonas (british gallon)= 4 anglų kvortos= 1,2 JAV galono= 4,55 l, 1 JAV skysčio uncija (US liquid ounce)= 0,029 l, 1 JAV pinta (US pint)= 16 JAV uncijų= 0,83 anglų kvortos= 0,946 l, 1 JAV galonas (US gallon)= 4 JAV kvortos= 0,83 anglų galono= 3,79 l, 1 anglų barelis= 163,5 l, 1 JAV barelis= 158,987 l.